Bokningssida

 • Utomhusträning i Ösbyparken

 • Reebok Functional Zone

 • Reebok Functional Zone

 • Reebok Functional Zone

 • Utomhusträning i Ösbyparken

 • Nå dina träningsmål snabbare med PT Robert Christensen

  1 tim.

VILLKOR:

 

 

 

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap och klippkort på Hitness AB och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.
Medlemskap är digitala, medlemskort/klippkort ligger digitalt i appen och på kundens medlemsprofil.
Vid medlemskap för gym medför en tagg för självinpassering.

 

2. Distansavtalslagen/ Återbetalningsskyldighet
Hitness AB följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Hitness AB om han/hon ångrat sitt köp.
Om kunden utnyttjat sin ångerrätt, betalas det belopp hen har betalat för varan tillbaka snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot ångerköpet.

 

Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr
 

 

3. Hälsotillstånd
Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på Hitness AB.

 

 

4. Avtalstid och uppsägning
Hitness AB erbjuder medlemskap utan bindningstid. Månadsmedlemskapet gäller tills vidare/löpande (betala per månad) tills kunden säger upp medlemskapet. Samtliga belopp är inklusive moms (6%) och avser betalning i valuta SEK.


Månadsmedlemskap
Uppsägning av löpande månadsdebitering:

 •  Bronsmedlemskap - Ingen bindningstid: 600 SEK/ månad

 •  Silvermedlemskap - Ingen bindningstid: 800 SEK/ månad

 • Guldmedlemskap - Ingen bindningstid:   900 SEK/ månad

Medlemskapet debiteras månadsvis i förskott.

Uppsägningstiden är 60 dagar och begäran görs till Hitnessdanderyd@gmail.com


Klippkort

 • Klippkort x 10, 20, 30 träningspass (giltighetstid: 12 mån)

Klippkort betalas i förskott (pengarna dras direkt ifrån kundens kort vid köp) och är giltigt tills samtliga klipp har förbrukats. 
 

5. Prisändringar
Hitness AB äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. 

 

 

6. Avstängning vid utebliven betalning
Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer kunden att stängas av från träning tills betalning sker.

 

 

7. Månadsvis betalning
Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott.
Om teckning saknas på kundens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering avslutas medlemskapet.

 

 

8. E-handel

För att medlemmen ska kunna betala inköpt medlemskap behöver betalningar för e-handel godkännas via dennes bank. 
 

 

9. Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter
Kunder som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan mot giltigt intyg frysa sitt medlemskap.
Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet, studier, värnpliktstjänstgöring eller jobb på annan ort ges med minst 30 dagar och längst med 365 dagar. Vid graviditet fryser vi normalt t.o.m. tre månader efter beräknad nedkomst.
Behöver medlemskapet frysas längre än dessa tre månader efter nedkomstdatum, behöver medlem styrka detta med ett intyg.
Frysning av medlemskap vid resa i mer än 90 dagar ges med minst 90 dagar och längst med 365 dagar. Frysning av medlemskap ska ske i förväg. Endast vid sjukdom kan du ansöka om retroaktiv frysning.

Giltiga intyg:
Sjukdom / skada: Läkarintyg / utlåtelse av sjukgymnast
Graviditet: Inget intyg krävs
Jobb/militärtjänst på annan ort: Intyg från företag eller dylikt
Resa i mer än 90 dagar: Tur och retur biljett, adressändring eller dylikt.

 

 

10. Ändring av kundens personuppgifter
Kunden skall omgående underrätta Hitness AB om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.


 

11. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall
Hitness AB ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.

 

 

12. Praktiska ändringar
Hitness AB förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via mail.

 

 

13. Kundregister i databas
Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Hitness AB behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter utelämnas ej till tredje part om ej behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet med intresseavvägning som rättslig grund. 

 

14. Medgivande
Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Hitness AB för överföring till denne.